12/05/2024
2.72K
Hàn Quốc 18+
Yêu thích
Buổi phát sóng mong ước tôi muốn coi phim hay
Khi mở TV xem tin tức, em vô cùng lo sợ khi nhận ra tên sát nhân vừa trốn trại đang quanh quẩn khu vực của mình, cô mong gia đình mình không đen đủi đến nổi tên vượt ngục máu lạnh kia để ý làm nơi trú ẩn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi ngược với những gì em mong muốn.
Gợi ý liên quan
Video nổi bật
Bạn cũng có thể thích